Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to písemnou formou (e-mail). Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal. Dodavatel je v takovém případě oprávněn si účtovat manipulační a storno poplatky vyjadřující jeho náklady ve výši 250 Kč.

Pokud by závada byla způsobena naší stranou (stranou prodávajícího), bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady (na náklady prodávajícího).

V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují) a odešle jej na adresu: shop@bontonfilm.cz , zboží nám poté doručí poštou či osobně na adresu: Bontonfilm Promotions s.r.o, sídlo Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1

V případě nutnosti je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese: shop@bontonfilm.cz

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení.

Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží. Reklamační formulář ke stažení: reklamacni_formular

Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
Zboží přidáno k porovnání